Wednesday, August 15, 2012

Ateliere de joacă şi dezvoltare la Antipa

În cadrul Atelierelor de joacă şi dezvoltare, copiii se distrează şi, în joaca lor, îşi dezvoltă abilităţi importante pentru devenirea lor viitoare.
Sunt “descoperite” şi aprofundate aspecte precum:
sursa foto
- Comunicare, încredere, cooperare, adaptabilitate, rezolvarea problemelor, creativitate şi spontaneitate (dezvoltate de jocurile în aer liber);
- Simţul răspunderii, planificare, elemente de bază ale lucrului în echipă (comunicarea, împărtăşirea ideilor, ajungerea la consens), întelegerea competiţiei, analiza problemei şi rezolvarea acesteia, gândirea creativă, asumarea riscului, lucrul cu termene limită, înţelegerea succesului (a-i întrece pe ceilalţi versus a face lucrurile cât mai bine posibil) – aspecte abordate pe baza activităţilor de construcţie

Atelierele includ 2 sesiuni:
- Prima cuprinde 5 sedinţe în care se desfăşoară jocuri în aer liber
- A doua include 5 şedinţe cu activităţi de construcţie desfăşurate în sala de curs, pe baza unor piese şi accesorii

După desfăşurarea jocurilor/activităţilor de construcţie, copiii participă la discuţii în care, pornind de la întrebările adresate de facilitator, îşi vor descoperi propriile resurse, vor stabili împreună un plan de îmbunătăţire pe care-l vor implementa în activitatea următoare, vor identifica similarităţi între situaţiile întâlnite în jocurile lor şi cele din viaţa reală şi vor putea evalua potenţialele beneficii pe care le aduce aplicarea în viaţă a celor învăţate în joacă
Pentru desfăşurarea acestor discuţii ulterioare, la unele activităţi sunt utilizate şi chestionare (simple şi usor de parcurs) – care le oferă participanţilor avantajul de a-şi structura şi exprima propriile gânduri şi opinii înainte de a fi influenţaţi de ceilalti, precum şi oportunitatea de contribui ulterior cât mai mult discuţii şi de a-şi dezvolta astfel încrederea în forţele proprii.

Materiale auxiliare: piese şi accesorii de construcţie, paraşuta, mingi şi alte materiale auxiliare necesare în derularea jocurilor.

Cursul se va desfăşura în 10 sedinţe, în cadrul Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, între 20 – 31 august 2012, astfel:
luni – vineri, între orele 16.00 – 18.00

Cursul se adresează copiilor cu vârsta între 8 şi 12 ani.

Mai multe detalii despre curs, preţuri şi modalităţi de înscriere găsiţi pe site-ul organizatorilor.

No comments:

Post a Comment

Comentarii