Tuesday, January 15, 2019

Cît de creativă (mai) este educația?

15 ianuarie, ziua culturii naționale. Dar ministrul culturii vorbește despre poetul național care l-a dat țara noastră; ministrul învățămîntul pare cel mai mare dușman al educației din țara noastră, în primul rînd prin neadecvare; cu toții știm că ne putem salva numai prin educație, care are mari probleme la acest moment; și taman acum, m-am trezit și eu să vin cu recenzia unei cărți… despre creativitatea în educațiePe Ken Robinson îl știți poate din aparițiile sale la TED pe teme de educație, dintre care cea intitulată “Do SchoolKill Creativity?” a depășit 16 milioane de vizualizări pe Youtube! Numai eu am văzut filmarea aceea de cel puțin cinci ori, și mereu aflu lucruri noi.

De curînd am terminat de citit și cartea lui, “O lume ieșită din minți. Revoluția creativă a educației”, apărută în 2011, la editura Publica, în traducerea Doinei Mihaela Brăgaru. Este vorba, după cum aflăm din introducerea autorului, despre o a doua ediție, revizuită și actualizată.

“sneak preview”

“Toţi oamenii sunt înzestraţi prin naştere cu talente naturale, doar că puţini sunt aceia care şi le descoperă, şi chiar mai puţini sunt cei care le dezvoltă în mod corespunzător. Ironia este că unul dintre principalele motive ale acestei masive irosiri de talent îl constituie chiar procesul menit să îl dezvolte, anume educaţia”.

“Irosirea talentului poate să nu fie deliberată, dar este sistematică. Şi este sistematică pentru că învățămîntul de stat este un sistem, iar acest sistem se bazează pe presupuneri adînc înrădăcinate, care şi-au pierdut valabilitatea în timp. (...) Sistemele de învăţămînt public s-au dezvoltat, în primul rînd, pentru a satisface cerinţele Revoluţiei Industriale şi, în multe feluri, ele reflectă principiile producţiei industriale: liniaritate, conformitate şi standardizare. Unul dintre motivele pentru care ele nu mai funcţionează în prezent este acela că viaţa reală este dinamică, adaptabilă şi diversă”.
Istorie

Autorul structurează lucrarea în zece capitole, fiecare dintre ele avînd mai multe părți. Ca să ajungem la creativitatea în educație, Ken Robinson o ia pe departe. Astfel, găsim o istorie a lumii, apoi a revoluțiilor industriale, care au determinat apariția învățamîntului de masă, și aici este o trecere în revistă a motivelor pentru care s-a trecut de la învățămîntul pentru cei aleși, la cel pentru toți… Dăm de creativitate în leadership, și creativitate în educație. 

Contrar așteptărilor, nu aici, în capitolul dedicat educației, găsim ce e mai valoros din scrierea lui Ken Robinson despre creativitate și educație, sau amîndouă, corelate. Ci tot textul de pînă aici dă măsura spiritului enciclopedic al autorului, pe de o parte, precum și ne oferă insight-uri în acest domeniu controversat al creativității în educație. Înțelegem astfel lucrurile, puse în perspectivă.

Discursul autorului este de-a dreptul exhaustiv atunci cînd vorbește despre industrie, istorie, oameni de geniu și configurarea viitorului, în trecut și în prezent (capitolele 1-2). Televiziunea, tiparul, transportul, Internetul, forța ideilor… se succed toate (și multe altele), iar totul este logic explica, are sens, vedem lucrurile, prezentul, într-o lumină clară acum.

În capitolul al treilea, numit “Care e problema cu educația?”, Robinson povestește despre sisteme de educație de la origini pînă în prezent, alternative educaționale, etc. De exemplu, el spune că, din păcate, contrar așteptărilor (și ale noastre, în secolul XXI), “Educația nu este, și nici nu a fost vreodată, un proces imparțial de dezvoltare a capacităților naturale ale oamenilor. Sistemele de educație în masă sunt construite pe doi piloni. Primul este cel economic: sistemele educaționale au fost modelate pe baza presupunerilor specifice privind piața muncii, iar în prezent, multe dintre acestea sunt depășite.” (paranteză: nu-i așa că vă sună cunoscut?). “Al doilea este cel intelectual: sistemele educaționale au fost, de asemenea, modelate pe baza ideilor specifice privind inteligența academică, fără să se țină seama și de alte abilități, la fel de importante, în special de creativitate și inovație” (din nou paranteză, din nou, vă sună cunoscut, nu?)

Rolurile educației

Ar mai fi de subliniat aici și ceea ce numește autorul și tratează într-un subcapitol cu acest titlu, “Rolurile educației”: Educația are trei roluri importante: unul personal, unul cultural și unul economic. Se pot spune foarte multe despre toate aceste roluri, dar (…) în trei declarații esențiale de intenție” ar fi așa:
- Rolul individualist: să dezvolte talentele și sensiblitățile individuale.
- Rolul cultural: să ofere o înțelegere profundă a lumii.
- Rolul economic: să ofere abilitățile necesare pentru ca individul să-și poată cîștiga existența și să fie productiv din punct de vedere economic.

Capitolul al patrulea este dedicat iluziei academice, iar Ken Robinson își exprimă părerea că sistemele de măsurare a minții sunt incomplete și imperfecte. Vorbește de Mensa, IQ și altele.

Creierul
Capitolul cinci se ocupă de un alt domeniu intens pomenit în ultima vreme: mintea umană, creierul.
Vorbind despre creier, autorul spune:

“Emisferele creierului au funcţii complet diferite, dar complementare. Partea stîngă a creierului este implicată în proceduri logice, incluzînd limbajul şi matematica; partea dreaptă a creierului era implicată în operaţii de ansamblu, precum recunoaşterea chipurilor şi orientarea în spaţiu.
..a-i educa pe oameni în întregime prin activităţi din programa şcolară centrate pe partea stîngă a creierului este ca şi cum ai antrena pe cineva pentru o cursă, exersînd doar un singur picior şi lăsînd să se atrofieze muşchii celuilalt picior.
Mulţi oameni sunt abătuţi în viaţă de la drumul lor firesc de către un sistem de educaţie preocupat de inteligenţa academică şi de ierarhizarea disciplinelor. Acest lucru se poate observa în distincţia dintre programul academic şi programul vocaţional şi în ideea că munca practică sau comerţul au o valoare mai scăzută decît gradul academic. Şi totuşi, capacitatea de a construi clădiri, de a repara o casă, de a instala conducte, de a le face să funcţioneze, de a oferi servicii practice sunt genul de lucruri cu care mulţi oameni rezonează şi toate aceste capacităţi sunt fundamentale pentru vitalitatea şi sustenabilitatea vieţii omeneşti. La modul propriu, cîteodată.”
Ken Robinson ne amintește că, “Pe măsură ce copiii cresc, creierele lor sunt personalizate în funcţie de utilizările la care sunt supuse sau nu (…) Plasticitatea creierului este evidentă în utilizarea limbajului”, spune autorul. El explică aici, cu detalii științifice chiar, procesul de învățare a limbilor străine la copii.

Creativitate și EQ

Capitolul șase este numit “A fi creativ”, iar autorul vorbește despre imaginație, creativitate, inovație, minte creativă, procesul de creație, valoarea, realizarea conexiunilor, libertate și control, încheind cu concluzia aceasta: “Creativitatea este o activitate specific umană și reprezintă constant o alternativă a modului de a vedea, de a gîndi și de a acționa”.
Dar dincolo de creativitate, pentru Robinson este important și ceea ce tratează în capitolul șapte: “Să fim mai sensibili”. Autorul spune că “În ultimii ani, s-a manifestat o mișcare din ce în ce mai amplă în ceea ce astăzi se numește psihologie pozitivă și, în particular, în studii privind fericirea. De asemenea, a fost recunoscuta importanța a ceea ce Daniel Goleman a numit inteligență emoțională sau EQ. Inteligența emoțională presupune o gamă largă de abilități personale și interpersonale: capacitatea de a fi în stare să-ți înțelegi și să-ți exprimi sentimentele; de a putea să lucrezi în echipă; de a comunica concis și de a fi un ascultător empatic; și de a răspunde în mod pozitiv și sensibil unor situații noi.”

La nivelul educației, ce ne interesează pe noi mai mult, Robinson scrie că “Goleman a prezentat rezultatul unui sondaj de opinie care i-a vizat pe profesori şi pe elevi şi care a arătat că "se manifestă o tendinţă la nivel global în rîndul generaţiei actuale de copii de a fi mai dezechilibraţi din punct de vedere emoţional faţă de generaţia anterioară: mai însinguraţi şi depresivi, mai furioşi şi indisciplinaţi, mai nervoşi şi îngrijoraţi, mai impulsivi şi agresivi" (studiul Mental Health Foundation, 1999) Oamenii din întreaga lume, spune el, se confruntă cu acelaşi gen de probleme.”
Știu că insist cam mult pe capitolul acesta, dar mi se pare foarte utilă și explicația dată de Ken Robinson mai departe. Pentru că, vrem sau nu, lucrurile astea se întîmplă și la noi:

“Există mulți factori care trebuie luați în seamă. Mai ales în economiile dezvoltate, familia de tip tradițional este pe cale de dispariție rapidă. Puțini adulți se mai căsătoresc, iar dintre cei care o fac, un număr foarte ridicat ajung să divorțeze. Părinții moderni, adesea, muncesc amîndoi și au puțin timp la dispoziție pentru a se dedicat copiilor. Indiferent de ceea ce se întîmplă în familiile lor, majoritatea copiilor de azi își petrec mare parte a timpului în fața computerelor mai degrabă decît să se joace cu alți copii. Temerea părinților față de criminalitate contribuie și ea la faptul că multora dintre copii nu li se permite să se joace afară și astfel, potrivit lui Goleman, ei ratează “acele jocuri care, odată, erau obișnuite pe străzi și care ofereau copiilor tot felul de abilități, precum capacitatea de a-și controla furia sau de a rezolva conflicte”.”
Capitolul “Nu sunteți singuri” se ocupă de concepte precum forța ideilor, cultură și creativitate, teorie și ideologie etc., iar capitolul nouă, numit “A fi un lider creativ”, ne plimbă prin cultura inovației, rolurile și principiile unui leadership creativ etc.
Sir Ken Robinson
Educație și creativitate

Capitolul final, “Să învățăm să fim creativi”, este despre transformarea educației. Am ajuns la ce ne doare cel mai tare și unde autorul apasă cele mai critice butoane. Ken Robinson spune la un moment dat aici: “Esenţa educaţiei este relaţia dintre profesori şi elevi. Dacă elevii nu învaţă, nu mai există educaţie. În multe sisteme educaționale, calitatea acestei relaţii a fost afectată de agenda politică, de termenii şi de condiţiile de angajare, de standarde naţionale şi de stat, şi aşa mai departe. În mijlocul acestor interese, adevăratele nevoi ale elevilor pot fi uşor date la o parte, şi chiar aşa se şi întîmplă. Acesta este unul dintre motivele pentru care atît de mulţi elevi ababdonează sistemul. Ei simt exact ceea ce se întîmplă, anume că sistemul ca întreg nu îi mai are pe ei în vedere”.
Orarul

Găsim aici, de asemenea, multe povești, din multe sisteme educaționale. Partea în care povestește despre orar este, de asemenea, extrem de interesantă. Autorul spune: “Orarul sau programul este un instrument de management pentru organizarea folosirii timpului și a resurselor. În teorie, scopul orarului este să faciliteze învățarea. În practică, însă, poate avea un efect contrar. Rigiditatea celor mai multe orare poate influența întreaga cultură a școlii. În loc ca flexibilitatea orarului să satisfacă nevoile actului de predare și învățare, elevii și profesorii par mai degrabă să funcționeze pe durata unei zile ca duă mersul trenurilor. Lecțiile se desfășoară în aceleași unități de timp, indiferent de activitatem în modele care se repetă săptămînă de săptămînă. Procese diferite necesită perioade de timp diferite. Predarea unei limbi străine s-ar realiza cel mai bine în reprize scurte, dar dese, pe cînd pentru proiectele științifice sau de artă trebuie alocat un timp mai mare. Orarul ar trebui să țină seama de astfel de diferențe. Un alt motiv pentru care orarul ar trebui să fie regîndit este acela că nivelul energetic al elevilor variază în funcție de perioadele zilei.”

Adolescenții și școala

Și aici, Ken Robinson explică o teorie pe care am auzit-o recent și la noi – dar firește, nepusă în practică nicăieri, după știrea mea: aceea a ritmului circadian.

“Există unele dovezi că ritmul circadian al adolescenților este diferit fața de acela al adulților. (…) activitatea cerebrală a adolescenților se desfășoară cu două ore în urma celei a adulților. Ceasul biologic al tinerilor se poate schimba pe măsură ce începe adolescența. Adolescenții se trezesc tîrziu nu pentru că sunt leneși, ci pentru ca așa sunt programați biologic.”
Există studii care arată “că trezirea continuă dimineața creează “adolescenți zombi” și că permisiunea ca adolescenții să înceapă cursurile la ora 11 a.m. ar avea un impact profund asupra procesului de învățare (…) Dacă îi privăm pe adolescenți de somnul de dimineață, aceasta le poate afecta sănătatea fizică și mentală, dar și educația. (…) Adolescenții care se trezesc dimineața înregistrează modificări bruște ale stării de spirit și o irascibilitate crescută. De asemenea, aceasta poate contribui la apariția depresiei, luarea în greutate și la scăderea imunității. (…) Acest fenomen îi afectează pe toți adolescenții, începînd de la vîrsta de unsprezece ani și pînă în anii petrecuți la universitate și mai încolo. Cercetarea noastră arată că trebuie să ținem seama de modul în care sunt construiți adolescenții și să găsim o soluție în acest sens”.

Profesorii

Despre meseria de profesor și predarea creativă, Ken Robinson spune, atingînd involuntar încă un punct dureros pentru noi, că “Meseria de profesor este o profesie creativă. Unul dintre motivele pentru care şcolile eşuează şi sistemul se poticneşte este că dascălii, ca şi elevii, nu sunt implicaţi. Există profesori care nu sunt interesaţi de ceea ce predau, sau nu au talent pedagogic, şi ar trebui să aibă o altă profesie care să îi împlinească. Aceasta nu îi transformă în oameni răi, doar că nu îi interesează problemele elevilor, iar aceştia merită mai mult. Pe de altă parte, există şi mulţi profesori buni, al căror instinct creativ este frînat de educaţia standardizată şi, în consecinţă, eficienţa lor este diminuată. O cultură creativă în şcoli depinde de reenergizarea capacității creative a profesorilor.”
“Sarcina educaţiei nu este aceea de a preda materii, ci de a preda elevilor. Nicio şcoală nu este mai bună profesorii săi. Dacă ne gîndim la vremea cînd eram la şcoală, de cine ne amintim? De colegi şi mai ales de profesori: unii care s-au apropiat de noi, alţii care s-au îndepărtat de noi; unii care ne-au ajutat să construim, alţii care au dărîmat. Într-un anumit context, o simplă remarcă a unui profesor sau chiar risicarea unei sprîncene ori a tonului vocii te puteau determina să apuci calea cercetării de o viaţă sau să te opreşti înainte de a începe”.
Evaluarea

Mai tratează Ken Robinson aici teme de interes cum ar fi încurajarea, dezvoltarea, evaluarea, programa școlară. Legat de evaluare, de exemplu, autorul spune că “Educația creativă are o problemă nu cu procesul de evaluare în sine, ci cu natura acestei evaluări. Evaluarea ar trebui să susțină elevii în procesul de învățare și în realizările lor. În practică, aceasta tinde să domine prioritățile și ethosul general al educației. Sub acest aspect, există patru probleme corelate:

- accentuarea tot mai mare a evaluării cumulative, sub forma testelor;
- accentuarea corelată a realizărilor măsurabile, sub forma “clasamentelor”
- dificultăți în evaluarea creativității; și
- presiunile exercitate asupra școlilor și asupra profesorilor de către sistemul național de evaluare.”

Este important să înțelegem că “Într-o evalure există două componente: descrierea și comparația. Cînd spui despre o persoană că poate să alerge un kilometru în patru minute, sau că vorbește limba franceză, acestea sunt descrieri neutre a ceea ce poate să realizeze cineva. Dar dacă spui că “ea este cea mai rapidă atletă din oraș” sau că “el vorbește limba franceză ca un francez”, acestea sunt evaluări. Diferența este că evaluările compară performanțele individuale între ele și le raportează la un criteriu particular. Problema cu acest sistem de evaluare care folosește litere și note este că, de regulă, evaluarea este foarte clară în descriere, dar greoaie în comparație. Cîteodată elevii obțin calificative despre care nu știu exact ce reprezintă, iar profesorii, cîteodată, acordă calificative fără să știe cu exactitate de ce.

(…) A doua problemă a evaluării pe bază de note este că o singură cifră sau o singură literă nu acoperă complexitatea procesului pe care sunt menite să-l evalueze. Iar unele realizări nu pot fi, cu adevărat, evaluate în acest fel.”

Concluzii

Aș pune la concluzii tot cuvintele autorului:

“Se spune adesea că educaţia şi pregătirea profesională sunt cheile viitorului. Într-adevăr, ele sunt cheile viitorului, dar o cheie poate fi rotită în două direcţii. Rotiţi-o într-un sens, şi veţi bloca viitoarele resurse; rotiţi-o în celălalt sens, şi veți debloca resursele, iar oamenii se vor regăsi pe ei înşişi”.
Am extras doar o părticică din cartea care, pentru mine cel puțin, este pe lista de recitit, la un moment dat, eventual cu markerul în mînă (acum am citit un exemplar împrumutat și nu am putut să-mi permit luxul de a sublinia pe carte). Poate că uneori discursul este prea academic spre închis, vocabularul prea exclusivist și construcțiile prea formale. Dar una peste alta, cartea aceasta este de (re)citit, de învățat din ea și, în măsura în care depinde de noi, de aplicat. Sau de cerut să se aplice. Sau măcar de înțeles fenomenele, privite retrospectiv și prospectiv.

Friday, January 4, 2019

De ce clasa a şaptea e nașpa pentru copii și părinți


Titlul articolului în limba engleză este "why seventh grade sucks". Iar cei care aveți copii în clasa a șaptea înțelegeți că acest "nașpa" nu e nici pe departe destul de cuprinzător! "It really sucks"! :)
Un articol în traducere și adaptare din limba engleză de Anca Ilie.

Gimnaziul a început foarte bine pentru fiica mea.


Fete de clasa a șaptea. Credit foto

În clasa a șasea, îi plăceau profesorii, se bucura de flexibilitatea programului şi a găsit un grup drăguț de fete cu care lua masa de prînz în fiecare zi. Se bucura de activitățile extrașcolare și se descurca minunat la școală. Viaţa era frumoasă. Începusem să mă și întreb, care e treaba cu tot tam-tam-ul legat de vîrsta asta? Școala gimnazială nu părea chiar aşa de grea.

Doar după prima săptămână din clasa a şaptea totul a început să se destrame.

Își făcea griji de faptul că nu avea ore comune cu nici una dintre prietenele ei. Avea mai multe teme. Grupul ei pentru pauza de prînz se împrăştiase şi fiecare stătea în altă parte.

Dintr-o dată, mulți dintre colegii ei se interesau de cei de sexul opus, dar și de Instagram şi filme pe Netflix de care nu auzisem nimic pînă atunci.

În a șasea zi de școală a izbucnit în lacrimi la masa din bucătărie, peste caietul cu tema la matematică.
- Ce s-a întîmplat, am întrebat cât de delicat am putut.
- Nu ştiu, suspina ea.
Am pornit spre ea, ca s-o consolez, dar copilul meu atît de dulce odinioară, atît de încrezătoare în ea, acum nu vroia asta. Și dintr-o dată, și-a luat cartea și a zbughit-o spre camera ei, fără a mai ieși până la masa de seară, când era toată numai zâmbete și totul părea din nou în regulă în lumea ei.


Credit foto

Telefonul, care era folosit în principal pentru situaţii de urgenţă în clasa a șasea, a devenit mai mult un apendice, lipit parcă de mîna ei. Speram în mod constant că și alţi părinţi controlează comportamentul copiior lor la fel ca mine - dar, după ce am văzut ce apărea pe ecranul telefonului ei, am fost convinsă că nu se întîmpla asta. Au început să apară fete rele printre textele din grupuri și am auzit de la alți părinți despre comportamente urîte din partea unor copii din clasa ei.

În plus, școala a început să i se pară copleșitoare. A devenit o adevărată provocare să poată ține pasul cu studiile, activităţile extrașcolare și agenda socială. Cu toate acestea, nu era dispusă să ne lase să o ajutăm.

Fiica mea mergea prin casă ca o bombă cu ceas.

În unele zile era o tînără efervescentă, care vroia să se joace afară sau se ghemuia pe canapea ca să vedem un film în familie. În alte zile însă, se ascundea îmbufnată în camera ei şi arunca remarci sau priviri sarcastice oricui îndrăznea să îi iasă în cale.

M-am grăbit să pun toate astea pe seama hormonilor, dar aceștia sunt departe de a fi singurul lucru care se întâmplă cu copiii la această vârstă.

Am vorbit cu o bună prietenă, care este din întîmplare medic pediatru, şi ea mi-a împărtăşit faptul că la vîrsta de 12-13 ani, copiii "nu au toate firele conectate" încă – lobul pre-frontal al creierului lor, care gestionează impulsurile nervoase, fiind responsabil cu estimarea consecinţelor şi planificare, nu este pe deplin dezvoltat.

Mai rău, clasa a şaptea este și momentul în care atât de mulţi copii încep să-și piardă propria identitate, pentru a se potrivi cu grupul lor de prieteni. Într-o vreme în care fetele se simt cel mai incomod cu propriul corp, le cresc sînii și au salturi de creștere, iar băieţii recunosc diferenţele dintre ei - tot ce-și doresc este să se amestece cu ceilalți.

Deci, ce trebuie să facă un părinte?


Credit foto

Cum să supravietuiești clasei a şaptea împreună cu copilul

Speranța moare ultima! Nu este uşor, dar atît voi părinții, cît și copilul, puteți ajunge la celălalt capăt al clasei a şaptea relativ nevătămați. Iată câteva lucruri de ținut minte:

Nu o lua personal.
Chiar dacă te doare atunci când fiul tău te flituiește în faţa prietenilor lui, sau cînd fiica ta aruncă cuvintele ca niște săgeţi, recunoaşte că este o reacţie la altceva, şi nu ți se adresează ție. Nu te angaja în această bătălie și nu crede că, dacă îi răspunzi cu aceeași monedă, va înțelege cum te face să te simți și se va opri. Acesta e momentul să te porți ca un adult și să întorci şi celălalt obraz.

Renunţă la control.

La început de clasa a şaptea, fiica mea m-a implorat să îi vopsesc părul albastru, dar chiar nu vroiam să fac asta. În ultima clipă i-am dat permisiunea și bucuria ei a fost enormă. Clasa a şaptea este momentul în care copiii sunt disperați să aibă și ei un simulacru de control asupra propriei identităţi. Permiţându-le să facă unele alegeri, poți da echilibru relaţiei.

Uneori trebuie să te întrebi: "De ce am spus nu?" Dacă e din cauza propriilor alegeri personale, sau dacă te îngrijorează cum se va reflecta asupra ta, poate ar fi timpul să reconsideri.

Setează limite rezonabile.

Mi-am dat seama că fiica mea își dorește mai multă autonomie, dar tot rîvnește la niște limite şi o structură clară. Am slăbit regulile în unele zone, cum ar fi, la ce filme să se uite, sau i-am dat voie să iasă în anumite locuri cu prietenii ei în mod independent, dar am păstrat limitele chiar și mai stricte atunci când era vorba de folosirea tehnologiei şi orele de somn.

Înţelegerea nivelului la care se găsește copilul tău, din punct de vedere al dezvoltării, şi ce fel de factori externi au un impact asupra comportamentului acestuia te poate ajuta să determini ce fel de reguli ar trebui să stabilești şi unde poți fi un pic mai flexibil.

Nu fi fixist.

E greu să nu te bagi mereu ca să încerci să faci totul mai bine pentru copilul tău, mai ales atunci când ştii că suferă. Uneori, trebuie să lași copiii să mai și cadă, să mai aibă și cîte un eșec, chiar dacă, ca părinte, este cel mai greu lucru de făcut. Lasă-ți fiul sau fiica să învețe din propriile greșeli, să învețe cum să-și asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni și să învețe să depășească obstacolele pe cont propriu.

Acesta este momentul cînd trebuie să dezvolte capacitatea de rezistenţă de a se ridica din nou în picioare atunci cînd viața îi doboară iar și iar. Ei vor vedea că pot rezista durerii și pierderii și suferinței. Apoi vor descoperi curajul interior de a-și asuma riscuri şi de a fae greşeli — şi ceea ce urmează după aceea. Lupta este ceea ce îi va defini şi ceea ce le va permite să crească.

Țineți minte, dacă le rezolvați problemele astăzi, unde vor ajunge mâine?

Mușcă-ți limba.

Obișnuiam să îmi biciuiesc fiica cu întrebări atunci cînd știam că e supărată, adesea oferind anecdote din trecutul meu, într-o încercare inutilă de a mă conecta cu ea. Acum, când văd că este într-o stare de spirit mai proastă, iau un pumn de biscuiți cu ciocolată, îi pun un pahar cu lapte, şi mă așez lîngă ea. Dacă vrea să vorbească, începe în cele din urmă să discute cu mine. Dacă nu, eu aştept cu răbdare următoarea ocazie.

Clasa a șaptea este dificilă, deoarece copiii sunt atât de nesiguri, iar colegii lor ies la atac hărțuiți de propriile lor răni. Copiii la această vârstă au nevoie de compasiune și empatie în termenii lor, așa cum simt ei nevoia.Am trecut de clasa a şaptea, dar a fost nevoie de un mare efort. Și tu vei trece!

Pînă la această ultimă frază, aș fi putut scrie chiar eu acest text. Trecem fix prin clasa a șaptea - prima rundă, cu fiica cea mare. Și așteptăm cu nerăbdare să putem spune că gata, a trecut și clasa a șaptea și acum totul e muuult mai bine. :)

Puteți găsi aici articolul original în limba engleză

Thursday, January 3, 2019

Și tu ești pe lista de priorități

Cum stați cu listele de resoluții? Dacă tot suntem la capitolul retrospective și resoluții, cred că se potrivește bine acest articol, pe care l-am regăsit prin drafturi.

Și tu ești pe lista de priorități

Ai o mulţime de lucruri de făcut. Să schimbi bebeluşul, sau să hrăneşti copilul mic, sau să îl pui pe copilul preşcolar să-şi adune jucăriile de pe jos, sau să ajuţi copilul școlar cu temele pentru acasă, sau să o ajuţi pe fiica mai măricică să-şi împletească părul, sau să negociezi cu fiul adolescent, sau să pregăteşti cina, sau să bagi rufe la spălat, să strângi rufele uscate, să plăteşti facturile, să îi trimiţi un email şefului, să te conectezi cu partenerul... şi lista parcă nu se mai termină niciodată. Iar uneori, se împletesc mai multe din cele de mai sus.

Dar unde eşti tu pe propria listă?

Singurul fel în care poţi să îţi menţii "ceaşca plină", cu un termen folosit de Dr. Laura Markham, în vârtejul constant al parentajului este să ai grijă de tine însăţi chiar şi atunci când ai grijă de copil.

Adesea noi ne refuzăm dorinţele automat, fără măcar să ne dăm seama. Poate că am dori o ceaşcă de ceai atunci când ajutăm copilul cu proiectul pentru şcoală, dar “e prea mare bătaie de cap”. Poate chiar avem nevoie de o îmbrăţişare sau un plâns bun. Poate că simțim nevoia să luăm un creion și să ne exprimăm creativitatea alături de copilul care colorează și el, dar simțim că ar fi o prostie. Sau poate că avem nevoie de o vizită scurtă la toaletă, dar aşteptăm până când nu mai putem amâna.

Începând de astăzi, pune ceea ce ai nevoie pe listă şi ocupă-te cât poţi de repede! Da, se poate. Dr. Laura Markham ne arată (mai jos, un articol semnat de ea, în traducerea mea) cum putem face asta.

1. Astăzi, în timp ce ai grijă de copil, întreabă-te şi pe tine ce ai nevoie. Ai nevoie de ceva ce te-ar ajuta să îţi menţii echilibrul? Desigur, trebuie să ai grijă de cel mic. Dar ocupă-te şi de tine cât de curând. Ştiu că nu poţi să cumperi un bilet pentru Hawaii, dar în fiecare clipă există şi un lucru mărunt care te hrăneşte fizic, emoţional, mental sau spiritual. Găseşte-l şi oferă-ţi-l.

Dacă e ceva de care ai nevoie cu-adevărat, cum ar fi somnul, fă-ţi un plan. Să zicem că cel mic încă se trezeşte toată noaptea şi mai ai unul un pic mai mare de care trebuie să te ocupi pe timpul zilei. Nu e bine pentru copii dacă te târăşti prin viaţă plină de resentimente. Nu trebuie să fii o martiră. Gândeşte-te la un mod de a primi ajutor şi acceptă acel ajutor repede! Acest lucru îţi va da un moment ca să faci un pas mai departe.

2. Fă-ţi un obicei să te contectezi la tine însăţi cât mai des în cursul zilei. Dacă lucrezi în afara casei, e mai uşor să faci asta în cursul zilei, dar majoritatea dintre noi nu o facem. Ne agățăm de adrenalină și viteză. Dar îți vei face treaba mai bine la muncă dacă te obișnuiești să fii mai prezent. Iar dacă sunteți acasă cu copii, asta este esențial. Atunci când suntem distrași, copiii se comportă de așa manieră încît ne fac să revenim în acest moment, pentru a ne conecta cu ei. Ei răspund la prezența noastră dorind să ne "urmeze". Cum? Pur și simplu, inspirați profund și lăsați-vă trupul inundat cu bunăstare. Inspirați calm, expirați și respingeți stresul. Pur și simplu să fii prezent cu tine însuți este o formă esențială de "atenție", de care avem nevoie cu toții.

3. Înainte de a lua copilul de la grădiniță sau de a intra în casă, oprește-te puțin. Inspiră adînc și întreabă-te: “De ce ai nevoie acum, draga mea?” Ascultă-te cu atenție, oricare ar fi răspunsul care îți vine. Fă o “înțelegere” cu tine însăți legat de momentul în care vei putea să îți oferi lucrul de care ai nevoie și cum anume vei face asta. De exemplu, dacă răspunsul pe care îl auzi este “Iubire”, o să vrei să cauți un mod de a fura niște timp cu copilul și/sau soțul diseară. Dacă răspunsul este “O pauză”, atunci vei dori să comanzi o pizza la cină și să-i culci pe copii devreme, ca să poți să faci o baie lungă cu spumă.

Desigur, dacă primești același răspuns în fiecare zi, atunci poate ar fi nevoie de niște schimbări structurale în viața ta.

4. Redu viteza. Adesea, ne concentrăm așa de tare asupra listei lucrurilor de făcut, încît uităm să trăim cu adevărat. Dar asta e singura noastră șansă cu acest corp, iar copilul tău va crește cît ai clipi. Dacă ești prea obosită ca să te bucuri alături de copil, nici nu știi ce pierzi: o parte din farmecul de părinte. Ce s-a întîmplat cu acea persoană veselă și exuberantă dinlăuntrul vostru? El sau ea este antidotul tău la epuizare. Da, copilul și treburile casei îți solicită prezența în fiecare moment. Dar multe din aceste momente sunt pline de bucurie, dacă alegi să te bucuri de ele, pur și simplu, și să lași presiunea să se depărteze un pic. Viața ta nu trebuie să fie perfectă ca să te poți bucura de fiecare moment de bunătate.

5. Ai grijă de tine. Dacă tu ai grijă de toți, cine are grijă de tine? Tot tu. Soțul, partenerii de afaceri, prietenii și familia sunt tovarăși de drum, dar putem să luăm de la ei doar atît cît putem și noi să oferim altora. Dacă nu ai fost alintat destul cînd erai mic, probabil că se simte. Începe să vorbești cu tine însuți ca cineva care te iubește. Ai grijă de tine în vremurile grele. Fii conștient de cît de dificil este tot ce faci, și cît de mult te străduiești. Nu trebuie să fii perfectă. Ești mai mult decît suficientă, exact așa cum ești. Meriți toată tandrețea pe care o merită și un nou-născut.

Atunci cînd ne oferim nouă însene iubire, acea iubire ne transformă modul în care suntem părinți – și viața. Bine, deci atunci cînd bebelușul plînge, și tu ai nevoie de un plîns bun, e adevărat că bebelușul e pe primul loc. Dar cînd te “reglezi” și te îmbrățișezi cu iubire în același timp – și plîngi, dacă simți nevoia – o să vă simțiți mai bine amîndoi.

Astăzi, nu te forța prea tare, ci doar consultă-ți barometrul și vezi cum te plasezi pe lista de priorități. Pe o scară de la 1 la 10, unde 1 este că te consideri pe ultimul loc, iar 10 ești în fruntea listei. Cum stai? Care e ael lucru pe care poți să-l faci chiar acum pentru a-ți oferi ție însăți mai multă susținere?

Monday, December 31, 2018

Back in business: IANUARIE 2019 - program pentru copii

IANUARIE 2019

MIERCURI 9 IANUARIE 2019


THOMAS SAWYER 
după „Aventurile lui Tom Sawyer” de Mark Twain, regia Horia Suru
Teatrul Excelsior
Sala „Ion Lucian”
MIERCURI, 9 ianuarie, ora 19.00
cu: Andrei Brădean, Alexandru Aron, Ioana Repciuc/Aida Avieriței, Andrei Radu, Daniela Ioniță-Marcu, Robert Radoveanu, Ovidiu Ușvat, Alex Ștefănescu, Alina Petrică, Oliver Toderiță, Magicianul Antonio
Despre Tom Sawyer și aventurilelui am auzit cu toții. Le-am citit, ne-au amuzat, ba poate chiar ne-au și speriat pe ici, pe colo. Un lucru însă e cert: niciunul dintre noi nu și-a imaginat vreodată că Tom ar putea să cânte și să danseze așa cum o face pe scena Teatrului Excelsior, cot la cot cu Huckleberry Finn, Joe Harper, Becky Thatcher sau Mătușa Polly. Pentru că Thomas Sawyer ascunde tot soiul de secrete. Și e mereu surprinzător.
Durata spectacolului: 1h 20 min
Recomandare de vîrstă: 12+ 
Bilet: 30 lei (preț întreg) | 16 lei (preț redus: elevi, studenți și pensionari, grup organizat)
Bilete pe: https://www.bilet.ro/teatrul-excelsior.php

JOI 10 IANUARIE 2019

PRÂSLEA CEL VOINIC ȘI MERELE DE AUR 
după Petre Ispirescu, regia Eduard Petru Jighirgiu
JOI, 10 ianuarie, ora 11.00
Teatrul Excelsior
Sala „Ion Lucian” 
cu: Radu Micu, Ion Bechet, Mihaela Coveșeanu, Loredana Cosovanu, Doru Bem, Marian Rădulescu, Andreea Șovan, Iulia Samson
Dincolo de elementele fanstastice și de nenumăratele obstacole supranaturale pe care mezinul Prâslea este nevoit să le învingă pentru a apăra prețioasele roade ale mărului de aur, întâlnirea cu universul basmului este una plină de învățăminte pentru cei mari și cei mici, deopotrivă. Pornind de la această idee, regizorul a îmbinat armonios elementele clasice cu mijloacele moderne ale teatralității pentru a crea o experiență plină de culoare și momente muzical-coregrafice, un spectacol de poveste menit să bucure publicul de toate vârstele.
Durata spectacolului: 1h
Recomandare de vîrstă: 5+ 
Bilet: 10 lei pentru grup organizat (preţul nu include transportul)
16 lei – copii; 24 lei – adulţi

VINERI 11 IANUARIE 2019OUR LADIES OF PERPETUAL SUCCOUR 
(FECIOARELE NOASTRE GRABNIC AJUTĂTOARE) de Lee Hall, regia Răzvan Mazilu
VINERI, 11 ianuarie, ora 19.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
Cu:Ana Bianca Popescu, Alina Petrică, Ioana Mărcoiu, Aylin Cadîr, OanaPușcatu,Meda Topîrceanu; Orchestra: Adina Cocargeanu – pian, Imola Tamás– percuție; Andreea Archip – pian, Dana Georgescu – chitară bas
„Ne aflăm în fața unui spectacol aparte, greu de încadrat: este și musical, și text contemporan, este parabolă despre viață și moarte și e spectacol-concert. Pe scurt, e un spectacol de teatru. Complex, inedit, incisiv, pe alocuri șocant, dar, peste toate acestea, plin de emoție. Cred că teribila încărcătură emoțională și amestecul special de tragic și comic m-au atras și m-au sedus. Și mixul neașteptat de muzică sacră (Bach, Pergolesi, Händel, Karl Jenkins) cu muzica pop-rock (Rod Stewart, Beatles, Eric Clapton, Electric Light Orchestra)...
Mi-am dorit o punere în scenă dinamică, cu surprize, cu energie, cu umor, dar în același timp cu imagini puternice, încărcate de poezie. O poezie croită pe sensibilitatea publicului tânăr de azi. Am păstrat ideea originală de band care cântă muzica live, un band alcătuit doar din fete. E un spectacol cu distribuție exclusiv feminină, fără a fi unul feminist.” Răzvan Mazilu
Durata spectacolului: 2h 10 min
Recomandare de vîrstă: 16+
Bilet: 44 lei / 30 lei / 16 lei (preț redus: elevi, studenți și pensionari, grup organizat)

Spații fericite
Design pentru o stare de bine
Fundația Calea Victoriei
11 ianuarie 2019, ora 19.00, 2 ateliere
detalii aici

Călătorie în Bucureștiul fanariot
Fundația Calea Victoriei
11 ianuarie 2019, ora 19.00
3 ateliere
detalii aici

SÎMBĂTĂ 12 IANUARIE 2019

CASA PISICII 
de Samuil Marșak, regia Lenuș-Teodora Moraru 
SÂMBĂTĂ, 12 ianuarie, ora 11.00 
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
cu: Silvana Ionescu, Robert Robert Emanuel, Ștefania Dumitru, Ciprian Cojenel, Raluca Botez, Oliver Toderiță, Annemary Ziegler, Dragoș Spahiu, Cosmina Dobrotă, Magda Condurache, Oana Tofan, Veronica Popescu
Casa pisicii este o poveste despre prietenie și altruism, care îi va ajuta pe cei mici să descopere cât de important este să ai grijă de cei din jurul tău atunci când și să apreciezi bunătatea, mai ales atunci când se revarsă din inima celor mai necăjiți semeni. Dintre nenumărații prienteni ai Pisicii, doar Pisoiul cel aparent neajutorat îi întinde o mână de ajutor la nevoie. Spectacolul Casa pisicii îi va bucura deopotrivă pe cei mari și pe cei mici.
Durata spectacolului: 1h 
Recomandare de vîrstă: 4+
Bilet: 16 lei – copii; 24 lei – adulţi

#EMOJIPLAY 
un spectacol de teatru coregrafic de Gigi Căciuleanu
SÂMBĂTĂ, 12 ianuarie, ora 19.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
 cu: Ana Vișan, Irina Strungăreanu, Adrian Nour, Alex Călin, în alternanță cu Bianca Bor și Bogdan Iacob
Pus în scenă de cunoscutul coregraf și dansator Gigi Căciuleanu, #EmojiPlay îmbină limbajul „tridimensional” al dansActorilor cu vizuala lume bidimensională a emoticon-urilor. Pe zi ce trece, suntem invadaţi de simboluri şi abrevieri de tot felul. Emoţiile sunt codificate în imagini stilizate, concentrate în doar câteva litere. Spectacolul aduce în prim plan transformarea comunicării clasice într-un limbaj nou, codificat și extrem de sugestiv, bazat pe ciocniri de semne universal recognscibile care se iau la întrecere cu imaginația.
Durata spectacolului: 1h 
Recomandare de vîrstă: 12+
Bilet: 30 lei (preț întreg) | 16 lei (preț redus – elevi, studenți și pensionari, grup organizat)


Provocarea LEGO
Continuăm să descoperim știința, ingineria, prin fascinanta lume LEGO!
Copiii vor construi sub îndrumarea trainerilor și vor pune bazele învățării ingineriei în mod profesional!
Procesul de învățare STEM (Stiință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) folosește aplicații din viața reală, care ne influențează zi de zi!
Știința se regăsește în tot ce ne înconjoară și permite nașterea proceselor naturale.
Tehnologia ne influențează deciziile și alegerile în mod hotărâtor.
Ingineria proiectează podurile, drumurile și casele prietenoase cu mediul.
Matematica este folosită zilnic în aproape toate activitățile noastre fără a conștientiza acest lucru.
Provocarea Lego se adresează copiilor cu vârsta între 6 – 9 ani
Ce învățăm? Inginerie profesională construind modele special create de Young Engineers. În cadrul fiecărei lecții, elevii vor construi un model, cu ajutorul pieselor LEGO® și vor învăța în primul modul subiecte legate de mecanica clasica: transmisii. Copiii vor avea timp să se joace, să experimenteze și să aducă îmbunatățiri modelului creat sub îndrumarea trainerului.
Locatie: Orășelul Cunoașterii str. Pajurei nr. 3A sector 1
Frecvența: sâmbăta, de la ora 11
Numar lecții: 4/modul
Durata unei lecții: 75 minute
Număr copii: minim 8 maxim 16
Pret: 240 lei/modul
Perioada: 12 ianuarie - 2 februarie 2019
Tematica: Modul 3 Transporturi
1. Vehicul de tractare – 12 ianuarie
-descoperim axul de tractare-
2. Motocicleta – 19 ianuarie
-cum se menține în echilibru, legea inerției, Isaac Newton -
3. Mașina de curățenie – 26 ianuarie
– cutia de viteze, cum funcționează -
4. Roata Fermecată – 2 februarie
- forța centrifugă, anti-simetrie, vibrație-
Înscrieri la telefon 0723390449 sau la email contact@oraselulcunoasterii.ro


Le grand mechant
Cinema Elvire Popesco continuă şi anul aceasta seria filmelor pentru întreaga familie şi vă invită să urmăriţi cele două animaţii din acest weekend.
Sâmbătă, 12 ianuarie
11:00 – Le grand mechant renard et autres contes (+6)
Cine crede că viaţa la ţară e liniştită şi fără griji se înşală. Acolo se găsesc animale dintre cele mai neobişnuite: o Vulpe care se crede găină, un Iepure care se dă drept barză şi o Raţă care vrea să devină Moş Crăciun. Dacă doriţi să petreceţi o vacanţă odihnitoare, alegeţi altă destinaţie.
Biletele se pot cumpăra de la casieria cinematografului, online de pe www.elvirepopesco.ro, precum și din locațiile partenere.


Povestea prietenilor din pădure
Sâmbătă, 12 ianuarie, ora 10.30, Tăpușele vă invităm la spectacolul-atelier
“Povestea prietenilor din pădure”
de Lucia Muntean,
vârsta recomandată 0-5 ani.
Un spectacol despre prietenie, așa cum este ea descoperită spontan de copii. Deși sunt diferite unele de celelalte ca obiceiuri și preferințe de joacă, personajele adorabile se întrec în propuneri năstrușnice și fapte bune până când, la finalul unei zile pline de aventuri, realizează că a fi împreună e mult mai interesant decât a fi la fel.
După spectacol te poţi juca în voie cu toate personajele și chiar îți vei face și tu unu!
Cost bilet: 50 lei de copil. (părinţii nu plătesc)
Cel de-al doilea copil al familiei are reducere 50%.
Adresa: Hotel Caro, sala Iorga, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, Bucureşti.
Înscrieri: rusunicoleta3@gmail.comtapusele@gmail.com
Telefon: 0747 702 284, 0723 466 013.


Cei trei purceluși
Sâmbătă, 12 ianuarie, ora 18.00, Tăpușele vă invităm la atelierul creativ
“Cei trei purceluşi”,
vârsta recomandată 2 – 6 ani.
Un atelier de creație în cadrul căruia micii arhitecți vor pune în practică proiectele celor trei purceluși.
Avem tot de ce este nevoie!
Invităm copiii să-și petreacă timpul liber cât mai creativ și mai plăcut. Îi ajutăm să comunice mai bine, să aibă încredere în ei, să-și dezvolte imaginația și, mai ales, să descopere ce le place. Toate acestea printre prieteni noi, dar în familie.
Cost bilet: 50 lei de copil. (părinţii nu plătesc)
Cel de-al doilea copil al familiei are reducere 50%.
Adresa: Joyplace, str. Turnu Măgurele, nr.17A, sector 4, Bucureşti.
Înscrieri: rusunicoleta3@gmail.comtapusele@gmail.com
Telefon: 0747 702 284, 0723 466 013.

DUMINICĂ 13 IANUARIE 2019VRĂJITORUL DIN OZ 
DUMINICĂ, 13 ianuarie, ora 11.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
după Lyman Frank Baum, regia Petre Bokor
cu: Annemary Ziegler, Ion Bechet, Ciprian Cojenel, Mihaela Coveşeanu/ Robert Radoveneanu, Magda Condurache, Silvana Ionescu, Pavel Bârsan/ Marian Rădulescu, Cosmina Dobrotă, Ştefania Dumitru, Daniela Ioniţă-Marcu, Robert Robert Emanuel, Tudor Pîrvu, Raluca Botez, Iulia-Diana Samson, Veronica Popescu, Dragoş Ianoşi, Oana Tofan
Scris de Lyman Frank Baum acum mai bine de 100 de ani, basmul Vrăjitorul din Oz este un titlu de referinţă al literaturii universale, devenit cunoscut publicului larg mai ales datorită celebrei ecranizări hollywoodiene, menționată adesea printre cele mai bune producții cinematografice ale tuturor timpurilor. Preluând muzica din acest film, spectacolul urmăreşte povestea micuţei Dorothy care, purtată de o tornadă, ajunge pe tărâmul fermecat al lui Oz, împreună cu cățelulșul ei Toto, unde îi cunoaște pe cei trei prieteni cu totul speciali: Sperietoarea, Omul de Tinichea și Leul. Însă numai după ce va fi învațat lecția prieteniei și a curajului va reuși să se întoarcă acasă.
Durata spectacolului: 1h 20 min 
Recomandare de vîrstă: 3+
Bilet: 16 lei – copii; 24 lei – adulţi

NĂPASTA 
de Ion Luca Caragiale, regia Andrei și Andreea Grosu
DUMINICĂ, 13 ianuarie, ora 19.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
cu: Mihaela Trofimov, Bogdan Nechifor, Alex Popa, Doru Bem
„Anca, Dragomir, Gheorghe și Ion nu sunt doar personajele lui Caragiale, ci devin subiecți pentru un experiment uman pe tema adevărului, a conștiinței și a vinei. Năpasta este un spectacol la care participi doar dacă ai curaj.” Andrei și Andreea Grosu
Durata spectacolului: 1h 15 min 
Recomandare de vîrstă: 14+
Bilet: 30 lei / 24 lei / 16 lei
16 lei (preț redus: elevi, studenți, pensionari, grup organizat)

Atelierele de weekend la Orășelul cunoașterii
DENSITATEA
Duminică 13 ianuarie ora 11:00
Plutește?! Se scufundă?! Sunt identice la exterior și totuși diferite. De ce apa și uleiul nu se amestecă niciodată? Ce este densitatea? Cum arata un turn al densităților?Prin experimente amuzante explicăm noțiuni abstracte, pe înțelesul copiilor!


Racetime
Cinema Elvire Popesco continuă şi anul aceasta seria filmelor pentru întreaga familie şi vă invită să urmăriţi cele două animaţii din acest weekend.
Duminică 13 ianuarie
ora 11:00 – Racetime (+6)
Când se organizează cea mai spectaculoasă cursă de sănii în micul lor orășel, Frankie-Patru-Ochi și echipa sa, se înscriu cu gândul că își vor învinge competitorii. Dar sania fantastică proiectată de Frankie se dezintegrează chiar înainte de a trece linia de sosire. Este o pierdere amară pentru Frankie, care refuză să accepte că ar fi făcut greșeli de construcție.
Biletele se pot cumpăra de la casieria cinematografului, online de pe www.elvirepopesco.ro, precum și din locațiile partenere.


Poveștile pantofăresei
Duminică, 13 ianuarie, ora 10.30, Tăpușele vă invită la spectacol-atelier
„Poveștile pantofăresei”,
vârsta recomandată 1-4 ani şi părinţilor.
Pantofăreasa veselă te așteaptă să-ți spună povești pantofărești. În atelierul ei găsești fel de fel de încălțări și fiecare are câte o poveste.
Dacă nu crezi, vino să vezi!
Cost bilet: 50 lei de copil. (părinţii nu plătesc)
Cel de-al doilea copil al familiei are reducere 50%.
Adresa: Hotel Caro, sala Iorga, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, Bucureşti.
Înscrieri: rusunicoleta3@gmail.comtapusele@gmail.com
Telefon: 0747 702 284, 0723 466 013.

LUNI 14 IANUARIE 2019

MAREA RUȘINE 
de Alina Șerban, regia Alina Șerban
Cu: Alina Șerban/Doinița Oancea, Oana Rusu, Elena Duminică, Sorin Sandu, Radu Ciobănașu
LUNI, 14 ianuarie, ora 19.00 
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian” 
Spectacolul Marea Rușine marchează simultan primul proiect de teatru regizat de o femeie romădin România și prima piesă de teatru despre istoria robiei romilor și implicații sociale contemporane, având la bază cercetări istorice și sociale din domeniu. Proiectul implică participarea mai multor actori romi și neromi care lucrează împreună și formează o echipă care reflectă valorile diversității și toleranței.
Spectacolului spune povestea unei tinere masterande de etnie roma ce ii propune coordonatorului disertației de masterat tema sclaviei romilor.
Durata spectacolului: 1h 30 min 
Recomandre de vîrstă: 7+
Bilet: 30 lei (preț întreg) | 16 lei (preț redus: elevi, studenți și pensionari, grup organizat)

MARȚI 15 IANUARIE 2019

THE HISTORY BOYS 
de Alan Bennet, regia VladCristache
cu: Mihai Dinvale, Cristian Popa, Daniela Ioniță-Marcu, Cristian Nicolaie, George Albert
Costea, Alexandru Ion, Cezar Grumăzescu, Gabi Costin, Ionuț Vișan, Dan Clucinschi,
Alexandru Voicu, Radu Mateucă
MARȚI, 15 ianuarie, ora 18.30
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
Un spectacol pentru tineri! Anarhia vârstei, intrigile de cancelarie, relaţiile elevi-profesori sunt
suprinse în această comedie de succes despre anii cei mai frumoși ai vieții. Acţiunea se desfăşoară la Cutlers’ Grammer School, într-un colegiu de băieţi din Sheffield, Nordul Angliei. Obişnuitul stil de viaţă, nonconformist şi indolent al elevilor care se „pregătesc” pentru admiterea la facultate, este „dinamitat” de ambiţiile directorului. Acesta doreşte cu ardoare ca şcoala sa să urce în clasamentul celor mai importante instituţii de învăţământ, iar acest lucru nu ar fi posibil decât prin admiterea tinerilor la prestigioasele universități Oxford şi Cambridge.
The History Boys. Poveşti cu parfum de liceu nu este numai un spectacol despre istorie, ci și unul menit să facă istorie!
Durata spectacolului: 2h 40 min 
Recomandare de vîrstă: 16+
Bilet: 30 lei (preț întreg) | 16 lei (preț redus – elevi, studenți și pensionari, grup organizat)

MIERCURI 16 IANUARIE 2019

MINUNATA LUME NOUĂ 
după Aldous Huxley, regia Catinca Drăgănescu
cu: Camelia Pintilie, Oana Predescu, Alex Mihai Popa, Mihai Mitrea, Dan Pughineanu, Mircea Alexandru Băluță, Andreea Hristu, Ana Udroiu, Ovidiu Ușvat, Bogdan Nechifor, Dana Marineci, Loredana Cosovanu, Mihaela Trofimov / Iulia Samson
MIERCURI, 16 ianuarie, ora 19.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
„Azi, când viitorul pare atât de aproape, azi când limitele spaţiului, timpului şi capacităţii umane de a inventa şi descoperi sunt mai performante ca niciodată, ne ȋntrebăm mai mult ca oricând: spre ce ne ȋndreptăm? Şi dacă omul, de-a lungul a mii de ani de evoluţie, a ajuns să fie creatorul propriei lumi şi să rivalizeze cu natura, cum va arăta lumea creată de el? Şi ce preţ va avea de plătit el pentru pace, fericire şi stabilitate? „Minunata lume nouӑ” este o distopie SF despre un viitor apropiat ȋn care oamenii vor fi reuşit să elimine bătrâneţea, suferinţa şi războiul, punând bazele unei societăţi sigure şi armonioase. Spectacolul explorează natura umană la limita dintre libertate şi siguranţă, urmărind povestea a doi indivizi atipici care sunt dispuşi să rişte perfecţiunea lumii noi pentru a afla adevărul despre cum a fost ea creată şi, mai ales, ce s-a schimbat ȋn oameni ca ei să simtă că nu există nicio altă variantă mai bună.”  Catinca Drăgănescu
Durata spectacolului: 3h cu pauză
Recomandare de vîrstă: 14+
Bilet: 30 lei (preț întreg) | 16 lei (preț redus: elevi, studenți și pensionari, grup organizat)

JOI 17 IANUARIE 2019

BAMBI 
după Felix Salten, regia Attila Vizauer
JOI, 17 ianuarie, ora 10.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
 cu: Ioana Repciuc, Mădălina Ignat, Dumitru Georgescu, Dan Clucinschi,Anca Florescu, Ana-Maria Irimia, Cristiana Ioniţă, Lia Gherman,Ştefania Dumitru, Robert Radoveneanu, Oliver Toderiţă, Andrada Fuscaş, Eugeniu Cozma, Ana Turoş, Andreea Hristu, Smaranda Găbudeanu, Alina Dumitrelea, Alexandra Stroe, Cosmina Dobrotă, Meda Topîrceanu, Dragoş Spahiu
Micul prinț Bambi se naște într-o primăvară, într-un luminiș. Are o mamă frumoasă și iubitoare; tatăl lui e cel mai impunător cerb din pădure; are rude numeroase și prieteni de toate speciile. Chiar dacă omul apare din când în când, cu pușca pe umăr (și ce e ăsta, se întreabă animalele, un fel de braț, al treilea braț?), Bambi va crește mare și va învăța ce are de făcut. Efortul e mare, dar puiul de cerb are stofă de învingător. E gata să devină un prinț adevărat.
Durata spectacolului: 1h 20 min
Recomandare de vîrstă: 5+
Bilet: 10 lei pentru grup organizat (preţul nu include transportul)
16 lei – copii; 24 lei – adulți 

Arta Renașterii italiene: Boticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo
Fundația Calea Victoriei
17 ianuarie 2019, ora 19.00
3 ateliere
detalii aici

VINERI 18 IANUARIE 2019PRÂSLEA CEL VOINIC ȘI MERELE DE AUR 
după Petre Ispirescu, regia Eduard Petru Jighirgiu
cu: Radu Micu, Ion Bechet, Mihaela Coveșeanu, Loredana Cosovanu, Doru Bem, Marian Rădulescu, Andreea Șovan, Iulia Samson
VINERI, 18 ianuarie, ora 10.00 
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian” 
Dincolo de elementele fanstastice și de nenumăratele obstacole supranaturale pe care mezinul Prâslea este nevoit să le învingă pentru a apăra prețioasele roade ale mărului de aur, întâlnirea cu universul basmului este una plină de învățăminte pentru cei mari și cei mici, deopotrivă. Pornind de la această idee, regizorul a îmbinat armonios elementele clasice cu mijloacele moderne ale teatralității pentru a crea o experiență plină de culoare și momente muzical-coregrafice, un spectacol de poveste menit să bucure publicul de toate vârstele.
Durata spectacolului: 1h 
recomandare de vîrstă: 5+
Bilet: 10 lei pentru grup organizat (preţul nu include transportul)
16 lei – copii; 24 lei – adulţi

MISSOURI SKY 
de Victor Morozov, regia Silvia Roman
cu: Andreea Hristu, Dan Pughineanu
VINERI, 18 ianuarie, ora 19.00 – SOLD OUT
Teatrul Excelsior, Sala Studio
„Din perspectiva pasiunii reciproce pentru literatură, cei doi protagoniști reușesc să construiască treptat un univers comun, idealist, utopic chiar, în care informația devine un mecanism de apărare, un refugiu în fața realității și grijilor cotidiene, dar și o armă împotriva noastră, ca indivizi (...). Un spectacol care îmbină realul cu fantasticul, realismul psihologic cu suprarealismul – totul în jurul unei tematici atât de actuale și mediat dezbătute – Educația.” Silvia Roman
„Missouri Sky” este piesa câștigătoare a Concursului de dramaturgie pentru adolescenți NEW DRAMA, ediția 2017
Durata spectacolului: 1h 
Recomandare de vîrstă: 12+
Bilet: 30 lei (preț întreg) | 16 lei (preț redus – elevi, studenți și pensionari, grup organizat)

SÎMBĂTĂ 19 IANUARIE 2019Littleimpro - spectacol aniversar: 4 ani
Spectacolul nostru este construit in totalitate pe sugestiile copiilor. La fiecare probă prezentatorul alege aleatoriu din public un numar de copii (1, 2, 7 etc, in functie de cerintele jocului) ce vor participa alături de actori la proba respectivă. Copiii sunt incurajați să vorbească in public, să iși folosesc imaginația, creativitatea și spontaneitatea intr-un mediu sigur și prietenos care ii ajută să lege această experiență de emoții pozitive, dezinhibante pentru a crea spectacolul alături de actori.

AMERIKA 
după Franz Kafka, regia Geirun Țino
cu Dragoș Spahiu și Mihai Mitrea
SÂMBĂTĂ, 19 ianuarie, ora 19.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
„Amerika este o lecție a umilinței. Karl Rossmann, 17 ani, emigrant, un nou născut în „Țara făgăduinței”, căci America rămâne țara făgăduinței, nicidecum a împlinirilor, întâlnește la debarcare un compatriot, un pribegit, perdant al visului și experienței americane, care cu sarcasm îi proiectează filmul viitoarelor lui eșecuri. Un lanț dureros al visurilor rănite, al ocaziilor ratate, al nedreptăților și umilințelor de neocolit vor fi furibund descrise, jucate, insinuos induse, desenate, la figurat și la propriu, de compatriotul, întâmplător întâlnit, care-și câștigă traiul zilnic ca pictor de stradă. Flexibil în povestire și necruțător în mesaj, el se identifică cu toate personajele care vor fărâmița fără milă „visul american” al naivului imberb emigrant. Un spectacol „teatru în teatru” în care Pictorul ambulant, în complicitate cu publicul, va preda unui expatriat – Karl Rossmann – dureroasa lecție a umilinței.” Geirun Țino
Durata spectacolului: 1h 15 min 
Recomandare de vîrstă: 14+ 
Bilet: 30 lei preț întreg, 16 lei (elevi, studenți și pensionari, grup organizat)

Atelier de inițiere în arta parfumeriei
Fundația Calea Victoriei
19 ianuarie 2019, ora 11.00
detalii aici


Provocarea LEGO
Continuăm să descoperim știința, ingineria, prin fascinanta lume LEGO!
Copiii vor construi sub îndrumarea trainerilor și vor pune bazele învățării ingineriei în mod profesional!
Procesul de învățare STEM (Stiință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) folosește aplicații din viața reală, care ne influențează zi de zi!
Știința se regăsește în tot ce ne înconjoară și permite nașterea proceselor naturale.
Tehnologia ne influențează deciziile și alegerile în mod hotărâtor.
Ingineria proiectează podurile, drumurile și casele prietenoase cu mediul.
Matematica este folosită zilnic în aproape toate activitățile noastre fără a conștientiza acest lucru.
Provocarea Lego se adresează copiilor cu vârsta între 6 – 9 ani
Ce învățăm? Inginerie profesională construind modele special create de Young Engineers. În cadrul fiecărei lecții, elevii vor construi un model, cu ajutorul pieselor LEGO® și vor învăța în primul modul subiecte legate de mecanica clasica: transmisii. Copiii vor avea timp să se joace, să experimenteze și să aducă îmbunatățiri modelului creat sub îndrumarea trainerului.
Locatie: Orășelul Cunoașterii str. Pajurei nr. 3A sector 1
Frecvența: sâmbăta, de la ora 11
Numar lecții: 4/modul
Durata unei lecții: 75 minute
Număr copii: minim 8 maxim 16
Pret: 240 lei/modul
Perioada: 12 ianuarie - 2 februarie 2019
Tematica: Modul 3 Transporturi
1. Vehicul de tractare – 12 ianuarie
-descoperim axul de tractare-
2. Motocicleta – 19 ianuarie
-cum se menține în echilibru, legea inerției, Isaac Newton -
3. Mașina de curățenie – 26 ianuarie
– cutia de viteze, cum funcționează -
4. Roata Fermecată – 2 februarie
- forța centrifugă, anti-simetrie, vibrație-
Înscrieri la telefon 0723390449 sau la email contact@oraselulcunoasterii.ro

DUMINICĂ 20 IANUARIE 2019


DEGEȚICA 
După Hans Christian Andersen, adaptarea și regia Aurel Mitran
cu: Corina Dragomir, Annemary Ziegler, Marian Rădulescu, Ciprian Cojenel, Mihaela Coveșeanu, Stelian Milu, Veronica Popescu, Oana Tofan, Tudor Pîrvu, Ovidiu Ușvat
DUMINICĂ, 20 ianuarie, ora 11.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
Născută dintr-o floare de nufăr, Degeţica este purtată de vânt împreună cu prietenii ei Buburuza, Libelula şi Fluturel, pe când încercau să se ascundă de Domnul Broscoi. Însă Degeţica se rătăceşte şi ajunge în ţara subterană a Şobolului şi a Mătuşii Şoarece, de unde este salvată apoi de Rândunică, cea pe care fetiţa o îngrijise pe timpul iernii. Împreună ajung în Împărăţia Luminii, unde Degețica își va întâlni ursitul, pe Prinţul Spiriduşilor, dar și pe mama sa și pe prietenii de care se pierduse.
Durata spectacolului: 1h 
Recomandare de vîrstă: 3+
Bilet: 16 lei – copii; 24 lei – adulţi


Atelierele de weekend la Orășelul cunoașterii
Duminică 20 ianuarie ora 11:00
CINE A FOST GALILEO?
–astrofizică distractivă–
Galileo, părintele științei moderne, a fost primul care a înțeles că Soarele nu se învârtește în jurul Pamântului, dar a fost condamnat la arest la domiciliu pentru descoperirile lui. Vino să afli cum se orientau oamenii când nu existau hărți și GPS? Cum știau când să cultive pământul, când nu exista calendar? Și hai să pregătim câteva constelații pe care le vizualizăm prin mini-telescopul nostru! Atelier in parteneriat cu Editura Pandora M. Fiecare participant va primi volumul Cine a fost Galileo? din colecția “Cine? Ce? Unde?”

LUNI 21 IANUARIE 2019


ILUZIA COMICĂ 
după Pierre Corneille, regia Anca Ciuclaru
cu: Doru Bem, Ion Bechet, Dan Clucinschi, Ana Udroiu, Dana Marineci, Radu Micu, Marian Rădulescu, Iulia Samson
LUNI, 21 ianuarie, ora 19.00 
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian” 
„Într-o grotă din Touraine, bagheta magică a „vrăjitorului” Alcandru însuflețește peripețiile fiului rătăcitor Clindor, în încercarea de a alina durerea tatălui său, Pridamant. Însă subiectul real al Iluziei comice, independent de intrigile romantice, este teatrul însuși și ceea ce el ne învață despre relația noastră cu realitatea.
Iluzia comică sau Jocul amăgirii – un alt titlu al piesei – este un amestec de lumini şi umbre, o compoziţie care trece de la dramă la comedie, de la bufonerie la tragedie și în care autorul face elogiul teatrului, a cărui funcţie socială rămâne de necontestat.” Anca Ciuclaru
Durata spectacolului: 1h 35 min 
Recomandare de vîrstă: 12+
Bilet: 30 lei (preț întreg) | 16 lei (preț redus – elevi, studenți și pensionari, grup organizat) 

MARȚI 22 IANUARIE 2019


ÎMPĂRATUL MUȘTELOR 
după romanul lui William Golding, adaptarea Nigel Williams, regia Tudor Lucanu
cu: Ștefan Iancu, Vlad Ionuț Popescu, Mihai Mitrea, Ștefan Mihai, Alex Popa, Dan Pughineanu, Andrei Bibire, Dan Clucinschi, Vlad Lință, Alin Potop
MARȚI, 22 ianuarie, ora 19.00 
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian” 
„Împăratul muștelor este o operă esențială, de o contemporaneitate cutremurătoare. Problema violenței, atacurilor tinerilor asupra altor tineri, fenomenul de „bullying” sunt din ce în ce mai acute. Și chiar dacă o poveste nu poate schimba lucrurile dintr-o dată, poate să îl facă pe cititorul ei sau pe spectatorul care vede această poveste la teatru să își pună anumite întrebări și să discute despre aceste probleme.
Zece copii sunt evacuați din calea războiului și avionul care ar trebui să îi salveze este doborât deasupra unei insule. Unicii supraviețuitori sunt câțiva copii. Când au posibilitatea de a alege între a aștepta organizat salvatorii și a face orice vor ei, limita dintre joc și realitate devine atât de subțire încât nu se mai distinge. Fiind izolați de restul lumii pe această insulă, într-un spațiu feeric, necontaminat, ferit de atrocitățile războiului, acești băieți acționează din instinct, recurg la soluții oferite de natura umană.” Tudor Lucanu
Durata spectacolului: 1h 30 min
Recomandare de vîrstă: 12+
Bilet: 30 lei (preț întreg) | 16 lei (preț redus – elevi, studenți și pensionari, grup organizat) 

MIERCURI 23 IANUARIE 2019


PRÂSLEA CEL VOINIC ȘI MERELE DE AUR 
după Petre Ispirescu, regia Eduard Petru Jighirgiu
cu: Radu Micu, Ion Bechet, Mihaela Coveșeanu, Loredana Cosovanu, Doru Bem, Marian Rădulescu, Andreea Șovan, Iulia Samson
MIERCURI, 23 ianuarie, ora 10.00 – SOLD OUT 
Teatrul Excelsior Sala „Ion Lucian” 

INTERZIS SUB 18 ANI 
de Mihaela Michailov, regia Lenuș-Teodora Moraru
MIERCURI, 23 ianuarie, ora 19.00
Teatrul Excelsior, Sala Studio
cu: Iulia Samson, Andreea Șovan / Teodora Daiana Păcurar, Ion Bechet, Raluca Botez
Interzis sub 18 ani este spectacolul confruntării dintre generații. Dintre Lulu, o adolescentă de 17 ani și părinții ei divorțați. „De o parte sunt copiii care vor să decidă pentru ei, copleșiţi la un moment dat de apăsarea propriilor decizii, de cealaltă parte sunt părinţii care trăiesc între semi-maturizare, absenţă temporară și hiper-implicare în viaţa copiilor. Copiii căutându-și bezmetic un sens și părinţii care le vor tot binele din lume. Doar că, uneori, „binele îi încurcă pe toţi”.
Mihaela Michailov
Durata spectacolului: 1h 30 min | 14+
Bilet: 30 lei (preț întreg) | 16 lei (preț redus – elevi, studenți și pensionari, grup organizat)

JOI 24 IANUARIE 2019


ARLECCHINO ȘI PIERDUTELE IUBIRI 
de Enrico Bonavera, după o canava de Commedia dell'Arte, regia Enrico Bonavera
cu: Loredana Cosovanu, Oana Predescu, Radu Micu, Mircea Alexandru Băluță, Aida Avieriței, Ovidiu Ușvat, Dan Clucinschi, Ion Bechet, Ana Udroiu, Mihai Mitrea, Raluca Botez
JOI, 24 ianuarie, ora 19.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
Spectacolul Arlecchino şi pierdutele iubiri are un început shakespearian: doi tineri se iubesc în secret.  Pentru a-i păcăli pe părinții care se împotriveau, se hotărăsc să apeleze la o licoare care simulează moartea celui care o bea. În felul acesta, au timp să își organizeze fuga. Dar calcularea greșită a timpilor și stângăcia servitorilor generează o noapte plină de încurcături și șotii. În zori, totul rezolvă, iar îndrăgostiții pot, în sfârșit, să aibă nunta mult dorită.
Durata spectacolului: 1h 35 min | 12+
Bilet: 30 lei / 24 lei / 16 lei
16 lei: (preț redus: studenți, pensionari, grup organizat) 

VINERI 25 IANUARIE 2019
VRĂJITORUL DIN OZ 
după Lyman Frank Baum, regia Petre Bokor
VINERI, 25 ianuarie, ora 10.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
cu: Annemary Ziegler, Ion Bechet, Ciprian Cojenel, Mihaela Coveşeanu/ Robert Radoveneanu, Magda Condurache, Silvana Ionescu, Pavel Bârsan/ Marian Rădulescu, Cosmina Dobrotă, Ştefania Dumitru, Daniela Ioniţă-Marcu, Robert Robert Emanuel, Tudor Pîrvu, Raluca Botez, Iulia-Diana Samson, Veronica Popescu, Dragoş Ianoşi, Oana Tofan
Scris de Lyman Frank Baum acum mai bine de 100 de ani, basmul Vrăjitorul din Oz este un titlu de referinţă al literaturii universale, devenit cunoscut publicului larg mai ales datorită celebrei ecranizări hollywoodiene, menționată adesea printre cele mai bune producții cinematografice ale tuturor timpurilor. Preluând muzica din acest film, spectacolul urmăreşte povestea micuţei Dorothy care, purtată de o tornadă, ajunge pe tărâmul fermecat al lui Oz, împreună cu cățelulșul ei Toto, unde îi cunoaște pe cei trei prieteni cu totul speciali: Sperietoarea, Omul de Tinichea și Leul. Însă numai după ce va fi învațat lecția prieteniei și a curajului va reuși să se întoarcă acasă.
Durata spectacolului: 1h 20 min | 3+
Bilet: 10 lei pentru grup organizat (preţul nu include transportul)
16 lei – copii; 24 lei – adulţi

INTERZIS SUB 18 ANI 
de Mihaela Michailov, regia Lenuș-Teodora Moraru
cu: Iulia Samson, Andreea Șovan / Teodora Daiana Păcurar, Ion Bechet, Raluca Botez
VINERI, 25 ianuarie, ora 17.00 – SOLD OUT
Teatrul Excelsior, Sala Studio

NĂPASTA 
VINERI, 25 ianuarie, ora 19.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
de Ion Luca Caragiale, regia Andrei și Andreea Grosu
cu: Mihaela Trofimov, Bogdan Nechifor, Alex Mihai Popa, Doru Bem
„Anca, Dragomir, Gheorghe și Ion nu sunt doar personajele lui Caragiale, ci devin subiecți pentru un experiment uman pe tema adevărului, a conștiinței și a vinei. Năpasta este un spectacol la care participi doar dacă ai curaj.” Andrei și Andreea Grosu
Durata spectacolului: 1h 15 min | 14+
Bilet:30 lei / 24 lei / 16 lei
16 lei (preț redus: elevi, studenți, pensionari, grup organizat) 

SÎMBĂTĂ 26 IANUARIE 2019

Ciocolată, cafea și ceai
Delicatese și tabieturi în cultura europeană
Fundația Calea Victoriei
26 ianuarie 2018, ora 11.00
detalii aici

CEI TREI PURCELUŞI 
după James Orchard Halliwell-Phillipps, regia Stelian Milu
SÂMBĂTĂ, 26 ianuarie, ora 11.00 
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian” 
cu: Silvana Ionescu, Mihaela Coveșeanu, Ciprian Cojenel, Stelian Milu, Tudor Pîrvu
Scrisă în 1843, povestea Cei trei purceluși a fost adaptată pentru micii spectatori ai zilelor noastre. Acțiunea s-a mutat din pădure într-un parc, unde Piggy – purcelușul artist, Purcy – purcelușul sportiv și Porky – purcelușul constructor se joacă în voie și își trăiesc viața în deplină pace și armonie cu celelalte viețuitoare. Interesele meschine ale Lupului vor tulbura acest echilibru, însă numai pentru scurt timp, pentru că odată deconspirate, acesta își va pierde prietenii și va fi pedepsit cu închisoarea. Astfel, legea și dreptatea, apărate de polițistul Sticlete, vor fi reinstaurate în parcul celor trei purceluși.
Durata spectacolului: 1h 10 min | 3+
Bilet: 16 lei – copii; 24 lei – adulţi

O NOAPTE FURTUNOASĂ 
după I. L. Caragiale, regia Stelian Milu
SÂMBĂTĂ, 26 ianuarie, ora 19.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
cu: Iulian Ilinca, Tudor Pîrvu, Ciprian Cojenel, Stelian Milu, Vladimir Drăghia/ Radu Micu, 
Silvana Ionescu, Diana Dumitrescu/ Cătălina Grama (Jojo)
„Care este conceptul acestei montări? Acum mai bine de o sută de ani, I.L. Caragiale scria despre parvenitismul românului de rând și despre diversele situații prin care acesta trecea. Ceea ce a scris maestrul dramaturgiei românești atunci este valabil și acum, iar conceptul acestei montări este tocmai parvenitismul, fariseismul și, mai ales, falsitatea adusă la rând de normalitate, totul prezentat cu poleială și grandoare”. Stelian Milu
Durata spectacolului: 1h 40 min | 12+
Bilet: 30 lei (preț întreg) | 16 lei (preț redus – elevi, studenți și pensionari, grup organizat)


Provocarea LEGO la Orășelul cunoașterii
Continuăm să descoperim știința, ingineria, prin fascinanta lume LEGO!
Copiii vor construi sub îndrumarea trainerilor și vor pune bazele învățării ingineriei în mod profesional!
Procesul de învățare STEM (Stiință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) folosește aplicații din viața reală, care ne influențează zi de zi!
Știința se regăsește în tot ce ne înconjoară și permite nașterea proceselor naturale.
Tehnologia ne influențează deciziile și alegerile în mod hotărâtor.
Ingineria proiectează podurile, drumurile și casele prietenoase cu mediul.
Matematica este folosită zilnic în aproape toate activitățile noastre fără a conștientiza acest lucru.
Provocarea Lego se adresează copiilor cu vârsta între 6 – 9 ani
Ce învățăm? Inginerie profesională construind modele special create de Young Engineers. În cadrul fiecărei lecții, elevii vor construi un model, cu ajutorul pieselor LEGO® și vor învăța în primul modul subiecte legate de mecanica clasica: transmisii. Copiii vor avea timp să se joace, să experimenteze și să aducă îmbunatățiri modelului creat sub îndrumarea trainerului.
Locatie: Orășelul Cunoașterii str. Pajurei nr. 3A sector 1
Frecvența: sâmbăta, de la ora 11
Numar lecții: 4/modul
Durata unei lecții: 75 minute
Număr copii: minim 8 maxim 16
Pret: 240 lei/modul
Perioada: 12 ianuarie - 2 februarie 2019
Tematica: Modul 3 Transporturi
1. Vehicul de tractare – 12 ianuarie
-descoperim axul de tractare-
2. Motocicleta – 19 ianuarie
-cum se menține în echilibru, legea inerției, Isaac Newton -
3. Mașina de curățenie – 26 ianuarie
– cutia de viteze, cum funcționează -
4. Roata Fermecată – 2 februarie
- forța centrifugă, anti-simetrie, vibrație-
Înscrieri la telefon 0723390449 sau la email contact@oraselulcunoasterii.ro

DUMINICĂ 27 IANUARIE 2019

TĂRÂMUL POVEȘTILOR 
un spectacol de Stelian Milu
DUMINICĂ, 27 ianuarie, ora 11.00 
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian” 
cu: Cosmina Dobrotă, Annemary Ziegler, Ciprian Cojenel, Silvana Ionescu, Mirela Constantin, Alexandru Aron, Doru Bem, Jassmine Cristina Glodeanu, Stelian Milu, Marian Rădulescu, Tudor Pîrvu
Personajele acestui tărâm sunt cei mai îndrăgiţi eroi şi eroine din basme: Motanul Încălţat, Rapunzel, Cenuşăreasa, Frumoasa Adormită, Albă ca Zăpada, Aladin şi Jasmine, Hansel şi Gretel, Crăiasa Zăpezii. Cu ajutorul lor aflăm că binele învinge întotdeauna răul, dar pentru asta ai nevoie de răbdare şi perseverenţă. Cu ajutorul poveştilor copilăriei, spectacolul le ilustrează celor mici lupta dintre Bine și Rău, aducând în prim plan învăţăturile primite de la părinţi şi bunici.
Durata spectacolului: 1h 20 min | 3+
Bilet: 16 lei – copii; 24 lei – adulţi


Atelierele de weekend la orășelul cunoașterii
Duminică 27 ianuarie ora 11:00
MAGNEȚI-MAGNETISM- ZMEIE
Vom explora o forță invizibilă și puternică! Nu, nu suntem într-un film SF, această forță chiar se află în jurul nostru în diferite dispozitive și se numește MAGNETISM. Vom învăța cum funcționează acesta și vom construi un zmeu magnetic!

LUNI 28 IANUARIE 2019

TIMEAHOLICS 
de Bogdan Capșa, regia Anca Ciuclaru
LUNI, 28 ianuarie, ora 19.00 – SOLD OUT
Teatrul Excelsior, Sala Studio
cu: Lavinia Șandru, Andreea Șovan, Ovidiu Ușvat, Dan Clucinschi, Marian Rădulescu, Robert Robert Emanuel, Iulia Samson, Oana Tofan 
TimeAholics este o tragi-comedie care aduce în prim plan una dintre cele mai actuale teme ale lumii contemporane – lipsa timpului – și propune un exercițiu de imaginație: cum ar arăta viața noastră dacă am putea să cumpărăm Timp? Spectacolul deschide o perspectivă asupra prezentului și asupra viitorului, în egală măsură. 

MARȚI 29 IANUARIE 2019

MISSOURI SKY 
de Victor Morozov, regia Silvia Roman
MARȚI, 29 ianuarie, ora 19.00 
Teatrul Excelsior, Sala Studio 
cu: Andreea Hristu, Dan Pughineanu
„Din perspectiva pasiunii reciproce pentru literatură, cei doi protagoniști reușesc să construiască treptat un univers comun, idealist, utopic chiar, în care informația devine un mecanism de apărare, un refugiu în fața realității și grijilor cotidiene, dar și o armă împotriva noastră, ca indivizi (...). Un spectacol care îmbină realul cu fantasticul, realismul psihologic cu suprarealismul – totul în jurul unei tematici atât de actuale și mediat dezbătute – Educația.” Silvia Roman
„Missouri Sky” este piesa câștigătoare a Concursului de dramaturgie pentru adolescenți NEW DRAMA, ediția 2017
Durata spectacolului: 1h | 12+
Bilet: 30 lei (preț întreg) | 16 lei (preț redus – elevi, studenți și pensionari, grup organizat) 

MIERCURI 30 IANUARIE 2019

AVENTURI ÎN ȚINUTUL FLORILOR 
după povești de Hans Christian Andersen, adaptare de Ilinca Stihi, regia Ilinca Stihi
MIERCURI, 30 ianuarie, ora 10.00 
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian” 
cu: Alexandra Velniciuc, Raluca Botez, Silvana Ionescu, Dan Clucinschi, Robert Radoveneanu, Ciprian Cojenel, Daniela Ioniță-Marcu, Cosmina Dobrotă, Iulia-Diana Samson, Marian Rădulescu
Regizoarea Ilinca Stihi a pornit într-o incursiune inedită în opera lui Hans Christian Andersen, mixând două dintre cele mai cunoscute poveşti ale acestui autor: Hainele noi ale Împăratului şi Porcarul şi Prinţesa, rezultatul fiind un spectacol plin de culoare, umor şi efecte speciale. Copiii sunt purtaţi într-o miraculoasă lume a florilor, unde Prinţesei Deea i-a venit timpul să-şi aleagă ursitul. Pentru mâna ei se luptă tânărul Mugurel şi impozantul prinț Crin. În tot acest timp, Cioara şi Ariciul, detectivi de meserie, încearcă să afle care este alesul prinţesei. Spectacolul Aventuri în Ținutul Florilor este o călătorie inițiatică și, totodată, o poveste cu final fericit: La finalul drumului său spre maturizare, Mugurel se dovedește a fi alesul prinţesei Deea.
Durata spectacolului: 1h 20 min | 6+
Bilet:10 lei pentru grup organizat (preţul nu include transportul)
16 lei – copii; 24 lei – adulţi

ÎMPĂRATUL MUȘTELOR 
după romanul lui William Golding, adaptarea Nigel Williams, regia Tudor Lucanu 
MIERCURI, 30 ianuarie, ora 19.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
cu: Ștefan Iancu, Vlad Ionuț Popescu, Mihai Mitrea, Ștefan Mihai, Alex Mihai Popa, Dan Pughineanu, Andrei Bibire, Dan Clucinschi, Vlad Lință, Alin Potop
„Împăratul muștelor este o operă esențială, de o contemporaneitate cutremurătoare. Problema violenței, atacurilor tinerilor asupra altor tineri, fenomenul de „bullying” sunt din ce în ce mai acute.
Și chiar dacă o poveste nu poate schimba lucrurile dintr-o dată, poate să îl facă pe cititorul ei sau pe spectatorul care vede această poveste la teatru să își pună anumite întrebări și să discute despre aceste probleme.
Zece copii sunt evacuați din calea războiului și avionul care ar trebui să îi salveze este doborât deasupra unei insule. Unicii supraviețuitori sunt câțiva copii. Când au posibilitatea de a alege între a aștepta organizat salvatorii și a face orice vor ei, limita dintre joc și realitate devine atât de subțire încât nu se mai distinge. Fiind izolați de restul lumii pe această insulă, într-un spațiu feeric, necontaminat, ferit de atrocitățile războiului, acești băieți acționează din instinct, recurg la soluții oferite de natura umană.” Tudor Lucanu
Durata spectacolului: 1h 30 min | 12+
Bilet: 30 lei (preț întreg) | 16 lei (preț redus – elevi, studenți și pensionari, grup organizat) 

JOI 31 IANUARIE 2019


VRĂJITORUL DIN OZ
JOI, 31 ianuarie, ora 10.00
Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
după Lyman Frank Baum, regia Petre Bokor
cu: Annemary Ziegler, Ion Bechet, Ciprian Cojenel, Mihaela Coveşeanu/ Robert Radoveneanu, Magda Condurache, Silvana Ionescu, Pavel Bârsan/ Marian Rădulescu, Cosmina Dobrotă, Ştefania Dumitru, Daniela Ioniţă-Marcu, Robert Robert Emanuel, Tudor Pîrvu, Raluca Botez, Iulia-Diana Samson, Veronica Popescu, Dragoş Ianoşi, Oana Tofan
Scris de Lyman Frank Baum acum mai bine de 100 de ani, basmul Vrăjitorul din Oz este un titlu de referinţă al literaturii universale, devenit cunoscut publicului larg mai ales datorită celebrei ecranizări hollywoodiene, menționată adesea printre cele mai bune producții cinematografice ale tuturor timpurilor. Preluând muzica din acest film, spectacolul urmăreşte povestea micuţei Dorothy care, purtată de o tornadă, ajunge pe tărâmul fermecat al lui Oz, împreună cu cățelulșul ei Toto, unde îi cunoaște pe cei trei prieteni cu totul speciali: Sperietoarea, Omul de Tinichea și Leul. Însă numai după ce va fi învațat lecția prieteniei și a curajului va reuși să se întoarcă acasă.
Durata spectacolului: 1h 20 min | 3+
Bilet: 10 lei pentru grup organizat (preţul nu include transportul)
16 lei – copii; 24 lei – adulţi

ARLECCHINO ȘI PIERDUTELE IUBIRI
JOI, 31 ianuarie, ora 19.00
Sala „Ion Lucian”
de Enrico Bonavera, după o canava de Commedia dell'Arte, regia Enrico Bonavera
cu: Loredana Cosovanu, Oana Predescu, Radu Micu, Mircea Alexandru Băluță, Aida Avieriței, Ovidiu Ușvat, Dan Clucinschi, Ion Bechet, Ana Udroiu, Mihai Mitrea, Raluca Botez
Spectacolul Arlecchino şi pierdutele iubiri are un început shakespearian: doi tineri se iubesc în secret.  Pentru a-i păcăli pe părinții care se împotriveau, se hotărăsc să apeleze la o licoare care simulează moartea celui care o bea. În felul acesta, au timp să își organizeze fuga. Dar calcularea greșită a timpilor și stângăcia servitorilor generează o noapte plină de încurcături și șotii. În zori, totul rezolvă, iar îndrăgostiții pot, în sfârșit, să aibă nunta mult dorită.
Durata spectacolului: 1h 35 min | 12+
Bilet: 30 lei / 24 lei / 16 lei
16 lei (preț redus: elevi, studenți, pensionari, grup organizat) 

FEBRUARIE 2019


Continuăm să descoperim știința, ingineria, prin fascinanta lume LEGO!
Copiii vor construi sub îndrumarea trainerilor și vor pune bazele învățării ingineriei în mod profesional!
Procesul de învățare STEM (Stiință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) folosește aplicații din viața reală, care ne influențează zi de zi!
Știința se regăsește în tot ce ne înconjoară și permite nașterea proceselor naturale.
Tehnologia ne influențează deciziile și alegerile în mod hotărâtor.
Ingineria proiectează podurile, drumurile și casele prietenoase cu mediul.
Matematica este folosită zilnic în aproape toate activitățile noastre fără a conștientiza acest lucru.
Provocarea Lego se adresează copiilor cu vârsta între 6 – 9 ani
Ce învățăm? Inginerie profesională construind modele special create de Young Engineers. În cadrul fiecărei lecții, elevii vor construi un model, cu ajutorul pieselor LEGO® și vor învăța în primul modul subiecte legate de mecanica clasica: transmisii. Copiii vor avea timp să se joace, să experimenteze și să aducă îmbunatățiri modelului creat sub îndrumarea trainerului.
Locatie: Orășelul Cunoașterii str. Pajurei nr. 3A sector 1
Frecvența: sâmbăta, de la ora 11
Numar lecții: 4/modul
Durata unei lecții: 75 minute
Număr copii: minim 8 maxim 16
Pret: 240 lei/modul
Perioada: 12 ianuarie - 2 februarie 2019
Tematica: Modul 3 Transporturi
1. Vehicul de tractare – 12 ianuarie
-descoperim axul de tractare-
2. Motocicleta – 19 ianuarie
-cum se menține în echilibru, legea inerției, Isaac Newton -
3. Mașina de curățenie – 26 ianuarie
– cutia de viteze, cum funcționează -
4. Roata Fermecată – 2 februarie
- forța centrifugă, anti-simetrie, vibrație-
Înscrieri la telefon 0723390449 sau la email contact@oraselulcunoasterii.ro

C.G.Jung și Cartea Roșie
Fundația Calea Victoriei
2 februarie 2018, ora 11.00
2 ateliere
detalii aici